Välkommen till

alldeles personliga hemsida!

Synpunter lämnas här nedan.

 
 
 

1842 blev det lag på att alla barn i Sverige skulle gå i skola!

Medelklassen ansåg att arbetarnas barn behövde bildning vilket de uppenbarligen då inte hade.

De tvingades in i ett system som tog ifrån dem självrespekt, de påtvingades en vördnad inför överheten och fick under hugg och slag lära sig Bibeln, Katekesen och att de ingick som underordnade varelser i en sinnrik och av Gud uttänkt hierarkisk ordning där mänskliga varelser rangordnades i en fallande skala där konungen stod överst och de själva allra längst ned. Varje försök till att förändra denna av Gud uttänkta ordning var en hädelse riktad direkt mot Gud, konungen och hans hejdukar, adeln, prästerna och borgarna.